Kartor

Mobergs karta över kulturlandskapet på Gotland 1700

DIE KULTURLANDSCHAFT DER INSEL GOTLAND
um das Jahr 1700.
Auf Grundlage der Matrikelkarten (Gemeindekarten) von 1694-1704 im Massstab 1:8000 zusamengestellt von Ivar Moberg 1938.

En analog föregångare till Markdatabas Gotland.

Du kan hämta kartan högupplöst här.

Kartor


Mest Gotlandica här som ni märker
Allt är inte färdigt men det "kommer mera" så småningom....
/PS Jag har rådata till allt så kontakta mig gärna om ni är intressrade av det för att använda i ert eget GIS!  (Shape & GeoTiff är formaten jag har men det går lätt att konvertera till andra.)
"Mobile Friendly" är tyvärr lite knepigt för kartorna här så jag rekommenderar en dator som kan hantera JavaScript!
Det flesta kartorna som finns nedan utnyttjar OpenLayers vilket gör att såväl farten på din dator som på din Internetförbindelse kan påverka prestanda. Det är busenkelt att kontrollera kartorna men om du vill så hittar du mer info här.


Visby förr i tiden
Denna bilddatabas bygger på boken "Visby Förr i Tiden" av Waldemar Falck
Hanseproduktion, Uddevalla 1989, ISBN 91-85716-51-0
Samtliga bilder © Waldemar Falcks Bildarkiv
Finns även på
Google maps

Fornlämningar på Gotland
Jag har plockat bort alla lämningar som antingen kräver att man är dykare eller att man tänker sig att gräva under markytan (vilket man definitivt inte får), kort sagt, här hittar du sådant som en vanlig flanör kan vara intresserad av.
Mer information finns hos
RAÄ
Mycket data så ta det lugnt medan det laddar...
Om du får en varning om att det tar tid så strunta i det, kartan kommer, jag lovar!

Sockenkyrkor på Gotland ~1200-tal
"Sockenkyrkoprojektet" var en rejäl satsning nationellt där jag hanterade GIS-biten.
Jag har plockat ut koordinater men tänker fylla på med mer data och kanske lite bilder så småningom.
Eftersom alla dateras till medeltid så var det inte så mycket att hämta från den nationella databasen
Mer information finns hos RAÄ
Skattläggningskartorna från ~1700 för Gotland
Mer info om kartorna finns här'
OBS! Ej rektifierade. Men det kanske kommer.
Finns även på
Google Maps

Markdatabas Gotland
Min verksamhet inom GIS-området började i tidernas begynnelse med att jag excerperade manuellt och digitaliserade skattläggningskartorna från ~1700-talet. Kul sommarjobb för länge sedan men faktiskt en av de första geografiska databaserna som användes av Länsstyrelserna och Gotland var först!
Jag rektifierade och digitaliserade pappersorginalen senare så att dom nu finns i vektorformat med bättre upplösning än originalets raster.
Rapporten finns här

Revisionsboken ~1654 för Gotland
Du hittar mer information i "Marklejet – Gotlands jordtal för undersåtarna"
Hela originalfilen finns här som shp och csv


Generalstabskartan 1890 för Gotland
Mycket data så ta det lugnt medan det laddar...

Mobergs karta från 1938 för Gotland
Mycket data så ta det lugnt medan det laddar...
Mer info om detta alster finns i högerspalten och här

Ekonomiska kartan 1930 för Gotland
Mycket data så ta det lugnt medan det laddar...

Ortofoton 1930
för Gotland
Mycket data så ta det lugnt medan det laddar...
Utgjorde underlag för Ekonomiska kartan 1930

Ekonomiska kartan 1950 för Gotland
Mycket data så ta det lugnt medan det laddar...


Ortofoton 1960 för Gotland
Mycket data så ta det lugnt medan det laddar...

Ortofoton 1975 för Gotland
Mycket data så ta det lugnt medan det laddar...

Gröna kartan ~1990 för Gotland
Mycket data så ta det lugnt medan det laddar...
Läs mer om produkten här

Röda kartan ~1990 för Gotland
Översiktskarta som här mest visar möjligheten att utnyttja onlinetjänster tillsammans egna data
Läs mer om produkten här

Svenska Marktäckedata 2014 för gotland
Info om data finns här

Och en teckenförklaring här
SNV har mer info

Missionshus på Gotland
Läste Lambgift för läsare: församlingar och missionshus på Gotland anslutna till Svenska missionsförbundet / [huvudredaktör: Hans Ljunggren] ; [tecknare: Folke Ahlstrand].
ISBN 9197068721
Fick en idé om att detta kunde vara intressant i kartform men har bara hunnit till koordinaterna och rudimentära fakta (inga bilder ännu) innan annat kom emellan..
Finns även på
Google Maps
Slitebilder
Hittade fler gamla synder synder i form av Slitebilder!
Här finns det inga kartor eftersom jag inte har några koordinater. Det kanske kommer men jag tyckte det var synd att inte behålla denna bildskatt.