I skrift

Image Description Goes Here.

Till vänster hittar du böcker och "papers" där min medverkan varit betydande

Publikationer i urval


Geografisk informationsbehandling och landskapsanalys : några exempel / Stefan Ene, Ola Hall & Ulf Jansson
Ingår i: Kartlagt land : kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia.
ISBN: 9789185205462
S. 177-191 : ill.
Artikel/kapitel

Introduktion till Kartografi och geografisk information / Ola Hall, Göran Alm, Stefan Ene, Ulf Jansson
ISBN: 9789144040509
Bok/Läromedel

Markdatabas Gotland : en presentation i text och kartor / Stefan Ene, Christer Persson, Mats Widgren
Dept of Human Geography, B74
Bok, pdf

Jorden skiftas, folket skingras : människor och miljöer i en småländsk by / Stefan Ene, Stefan Fogelvik
1. uppl.
ISBN: 91-24-33800-1
Bok/Läromedel Esselte Studium

Manual för registrering av geografiska data : man-land information system / Stefan Ene, Stefan Fogelvik, Gunnar Josefsson
Bok

Raster-Vektor-Raster
Notes on effects of resolution, orientation, and origin of regular matrices when applied to digitized vector data.
Ene-Josefsson
Xerox in Swedish available. pdf

GOMAR
Initial experiments with computer processing of historical geographic data.
Ene-Kamsvåg
Xerox in Swedish available.

Historiska kulturlandskapskalker som digitala kartor - databaser
Working paper to the Central board of National Antiquities.
Ene-Bengtsson
Booklet in Swedish available.

Modelling Historical Landscapes
"How to?". Ideas concerning an approach to visualization of the historical landscape.
Ene-Bengtsson.
Proceedings to EGIS (European Conference and Exhibition on Geographical Information Systems, Paris)
Xerox available. pdf

Seeing is Believing
Landscapes of the past reviewed.
Bengtsson-Ene.
Proceedings to ICSMVR (1st conf.on Spatial Multimedia and Virtual Reality), Lisbon
Xerox available. Video available. pdf

Se landskapet
Animation of old maps.
Bengtsson-Ene.
Image Science 1995:1 pdf